Status Prawny 

Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu Założycielskiego.
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 5. Statutu,
 6. Zarządzeń Kuratora,
 7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 8. Ramowego planu pracy szkoły,
 9. Planu rozwoju Gimnazjum  im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku,
 10. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 11. Regulaminów: 
  • -  Regulaminu Rady Pedagogicznej.
   -  Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
   -  Regulaminu Rady Rodziców
  • -  Regulaminu biblioteki szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Gminy Kórnik.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 
Załączniki
Jednostka: Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku, Kategoria: Status Prawny, Autor dokumentu: Magdalena Żymańczyk, Data stworzenia: 2010-06-10 10:19:00, Udestępniający: Magdalena Żymańczyk, Data udestępnienia: 2010-06-10 10:26:00, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-11 06:52:06, Ilość odsłon: 1584