Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, ul. Dolańskich 142,
39-410 Grębów ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t (typ furgon 5 drzwiowy 9 osobowy) marki: FS Lublin stanowiący mienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, ul. Dolańskich 142.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rok produkcji: 1999; pierwsza rejestracja: 1999r.

Pojemność silnika: 2417 cm3

Moc silnika: 63 KW

Rodzaj paliwa: diesel

Liczba miejsc siedzących: 9

Liczba drzwi: 5

Kolor: biały

Przebieg: 221 183 km

Badania techniczne: pojazd nie posiada ważnych badań technicznych.

Stan techniczny: pojazd jest kompletny, sprawny technicznie odpowiednio do przebiegu, wymaga poprawek blacharsko- lakierniczych

Nr rejestracyjny: RTA 07833

Nr identyfikacyjny: SUL 331412X0040139

Cena wywoławcza samochodu wynosi 100 % oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości szacunkowej tj.: 2 100 zł (w tym VAT 23% w kwocie: 392,68 zł).

Kwota postąpienia w licytacji wynosi 100,00 zł brutto.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019r. (piątek) o 9,30 w pokoju konferencyjnym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie ul. Dolańskich 142 39-410 Grębów

Przedmiot licytacji można oglądać w dniach: 14, 15, 16, 17 stycznia 2019r. (poniedziałek, wtorek środa, czwartek,) w godz. 8,00 – 12,30.

Do przetargu – licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne oraz prawne.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu – licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów: 46 1240 1792 1111 0010 5721 5409 lub w kasie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dopiskiem: „Wadium na zakup samochodu FS Lublin”. Wadium wpłaca się do dnia przeprowadzenia przetargu – licytacji w taki sposób, aby w momencie rozpoczęcia licytacji dysponować potwierdzeniem jego wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Cena osiągnięta w przetargu ustnym – licytacji stanowi cenę zakupu.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.

Szczegółowych informacji udziela p. Paulina Czerniec tel.: 15 811-28-13

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu – licytacji dostępny jest na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie: www.soswgrebow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie ul. Dolańskich 142, 39-410 Grębów

 

Dyrektor

Janusz Galiniak

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2019-01-03 10:59:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2019-01-03 11:06:02, Ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 11:06:02, Ilość odsłon: 773

Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela psychologa 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie informuje, że proces rekrutacji na stanowisko nauczyciela psychologa został zakończony. Spośród kandydatów została wybrana osoba spełniająca wymagania w zakresie kwalifikacji.

 

                                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                                               Janusz Galiniak

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-08-17 12:20:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-08-17 12:22:01, Ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 12:22:01, Ilość odsłon: 2092

Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela języka angielskiego 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie informuje, że proces rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka angielskiego został zakończony. Spośród kandydatów została wybrana osoba spełniająca wymagania w zakresie kwalifikacji.

 

 

 

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                           Janusz Galiniak

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-08-17 12:16:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-08-17 12:18:41, Ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 12:18:41, Ilość odsłon: 2092

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocy nauczyciela 

Nabór na wolne stanowisko pomocy nauczyciela w SOSW w Grębowie w wymiarze 1/2 etatu.  

 

Wymagania:

 1. wykształcenie min średnie,
 2. niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z odbytego stażu,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. zaświadczenie o niekaralności,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 
 8. podpisana klauzula informacyjna RODO ( w załączniku)

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie SOSW w Grębowie  do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godziny 1300  

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert Dyrektor SOSW w Grębowie  skontaktuje się z wybraną osobą i zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

 

Klauzula Informacyjna – w załączniku.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor SOSW

Janusz Galiniak

 

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-08-09 11:02:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-08-09 11:10:44, Ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 11:10:44, Ilość odsłon: 2179

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela psychologa 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  w Grębowie ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela psychologa w SOSW w Grębowie w wymiarze 20/20 etatu.  

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe (zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – z dnia 1.08.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz.1575)
 2. przygotowanie  pedagogiczne,
 3. studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 4. niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z odbytego stażu,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. zaświadczenie o niekaralności,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 
 8. podpisana klauzula informacyjna RODO ( w załączniku)

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:

" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

 

Dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie SOSW w Grębowie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godziny 1300  

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert Dyrektor SOSW w Grębowie  skontaktuje się z wybraną osobą i zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

 

Klauzula Informacyjna – w załączniku.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor SOSW

Janusz Galiniak

 

 

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-08-03 10:27:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-08-03 10:48:34, Ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 10:48:34, Ilość odsłon: 2236

ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela języka angielskiego 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela języka angielskiego

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  w Grębowie ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela języka angielskiego w SOSW w Grębowie w wymiarze 18/18 etatu.  Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe niezbędne do nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej Specjalnej i w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – z dnia 1.08.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz.1575)
 2. przygotowanie  pedagogiczne,
 3. studia podyplomowe lub kurs  kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki,
 4. niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV
 3. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z odbytego stażu….
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. zaświadczenie o niekaralności,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

 

Dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie SOSW w Grębowie do dnia 20 lipca 2018 r. do godziny 1200  

 

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert Dyrektor SOSW w Grębowie  skontaktuje się z wybraną osobą i zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

                                                                                                    

Klauzula Informacyjna – w załączniku.

 

Dyrektor SOSW

Janusz Galiniak

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW - Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-06-19 13:17:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-06-19 13:25:08, Ostatnia modyfikacja: 2018-06-19 13:25:08, Ilość odsłon: 2608

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza w SOSW w Grębowie 

Dyrektor SOSW informuje, że proces rekrutacji na stanowisko sekretarza został zakończony. Spośród kandydatów została wyłoniona osoba spełniająca wymagania w zakresie kawalifikacji.

Dyrektor SOSW - mgr Janusz Galiniak

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-04-18 11:20:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-04-18 11:40:05, Ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 11:40:05, Ilość odsłon: 3116

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego księgowego  

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w SOSW w Grębowie nie wyłoniono kadydata na powyższe stanowisko.

Dyrektor SOSW w Grębowie - mgr Janusz Galiniak

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-04-17 09:53:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-04-17 09:58:44, Ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 09:58:44, Ilość odsłon: 3140

Nabór na głównego księgowego 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko głównego księgowego w SOSW
w Grębowie:

1. Elżbieta Golik zamieszkała w Tarnobrzegu

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie SOSW w Grębowie

Dyrektor SOSW - mgr Janusz Galiniak

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-04-10 11:54:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-04-10 12:30:03, Ostatnia modyfikacja: 2018-04-10 12:30:03, Ilość odsłon: 3235

ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarz

 • wymiar zatrudnienia - pełny etat
 • zatrudnienie - umowa o pracę na czas określony

 

1.  Wymagane dokumenty:

a.      list motywacyjny,

b.     CV,

c.     dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach

d.     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z odbytego stażu….

e.     oświadczenie o niekaralności

 

2. Wymagania dodatkowe:

a.   bardzo dobra obsługa komputera (Word, Exel, Internet)

b.   znajomość obsługi programów pakietu Vulcan Optivum)

c.   doświadczenie w placówce oświatowej,

d.   umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

e.   poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania,

f.   umiejętność organizacji czasu pracy,

g.  wysoka kultura osobista    

 

3. Ogólny zakres zadań i obowiązków:

 1. Znajomość aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących pracy w kancelarii szkoły,
 2. Prowadzenie bieżącej obsługi korespondencji oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji, nadawanie numerów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami. Rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych,
 3. Prowadzenie dokumentacji sekretariatu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 4. Dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej, zachowanie dyskrecji lub tajemnicy załatwianych spraw.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą  z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

 

Dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie SOSW w Grębowie do dnia 6 kwietnia  2018 r. do godziny  1200  

 

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert Dyrektor SOSW w Grębowie  skontaktuje się z wybraną osobą i zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

 

Dyrektor SOSW 

Janusz Galiniak

 

 

 

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-03-27 11:19:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-03-27 11:47:11, Ostatnia modyfikacja: 2018-03-27 11:47:11, Ilość odsłon: 3445

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie - mgr Janusz Galiniak ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w SOSW w Grębowie.

Informacje w załączniku

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-03-22 12:10:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-03-22 12:20:33, Ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 12:20:33, Ilość odsłon: 3491

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko głównego księgowego  

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego.

 

Uzasadnienie o nierozstrzygnięciu naboru

 

Kandydatka nie spełniała wymagań niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego określonych w ogłoszeniu na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dyrektor SOSW w Grębowie - mgr Janusz Galiniak

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-03-22 09:20:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-03-22 09:45:24, Ostatnia modyfikacja: 2018-03-22 09:45:24, Ilość odsłon: 3494

ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie p.Janusz Galiniak ogłasza konkurs na stanowisko głównego księgowego w SOSW w Grębowie.

Informacje w załączniku

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Janusz Galiniak, Data stworzenia: 2018-02-28 11:34:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-02-28 12:05:53, Ostatnia modyfikacja: 2018-02-28 12:05:53, Ilość odsłon: 3721

Informacja dot. konkursu na głównego księgowego 

Informujemy, iż konkurs na głównego księgowego w SOSW w Grębowie nie został rozstrzygnięty z powodu przesunięcia terminu  przejścia na emeryturę obecnego głównego księgowego.

p.o. dyrektora SOSW - Andrzej Nadziałek

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: p.o.dyrektora SOSW Andrzej Nadziałek, Data stworzenia: 2018-01-23 12:30:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-01-23 12:39:41, Ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:39:41, Ilość odsłon: 3936

ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego 

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2017-12-21 12:07:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2017-12-21 12:09:25, Ostatnia modyfikacja: 2017-12-21 12:09:25, Ilość odsłon: 4168

Nierozstrzygnięty nabór na stanowisko sprzątaczki 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie informuje, że nie zatrudnił żadnego kandydata, w zwiazku z decyzją o zatrudnieniu pracownika na stanowisku sprzątaczki w ramach robót publicznych.

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2017-09-15 11:21:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2017-09-15 11:29:01, Ostatnia modyfikacja: 2017-09-15 11:29:01, Ilość odsłon: 4680

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: sprzątaczka

 • wymiar zatrudnienia - pełny etat
 • zatrudnienie - umowa o pracę

1. Wymagania:

a. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

b. nienaganna postawa moralna

c. pozytywne nastawienie do dzieci niepełnosprawnych 

d. dyspozycyjność

2.  Wymagane dokumenty:

a.       list motywacyjny,

b.      CV,

c.       dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach

d.      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z odbytego stażu….

e.         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą  z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

 

Dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie SOSW w Grębowie do dnia 12 września  2017 r. do godziny  1200  

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert Dyrektor SOSW w Grębowie  skontaktuje się z wybraną osobą i zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

                                                                                                   

 

Dyrektor SOSW

Irena Beata Zając

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2017-09-06 13:45:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2017-09-06 14:37:10, Ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 14:37:10, Ilość odsłon: 4760

Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela nauczania poczatkowego 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie informuje, że proces rekrutacji na stanowisko nauczyciela nauczania początkowego został zakończony. Spośród kandydatów została wybrana osoba spełniająca wymagania w zakresie kwalifikacji.

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2017-09-05 14:17:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2017-09-05 14:24:10, Ostatnia modyfikacja: 2017-09-05 14:24:10, Ilość odsłon: 4768

ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela nauczania początkowego 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela nauczania początkowego

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego  w Grębowie ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczyciela  nauczania początkowego w SOSW w Grębowie w wymiarze 10/18 – umowa na czas określony.

1.       Wymagania kwalifikacyjne:

a.       wykształcenie wyższe pedagogiczne z kwalifikacjami z oligofrenopedagogiki.

b.      niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie

c.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

d.      nienaganna postawa moralna

2.       Wymagane dokumenty:

a.       list motywacyjny,

b.      życiorys (CV),

c.       kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

d.      kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z odbytego stażu….

e.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f.        zaświadczenie o niekaralności,

g.       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą  z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami)”.

 

Dokumenty aplikacyjne  należy składać w sekretariacie SOSW w Grębowie do dnia 30 sierpnia  2017 r. do godziny  1200  

Po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert Dyrektor SOSW w Grębowie  skontaktuje się z wybraną osobą i zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej SOSW.

                                                                                                   

 

Dyrektor SOSW

Irena Beata Zając

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2017-08-22 14:40:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2017-08-22 14:45:42, Ostatnia modyfikacja: 2017-08-22 14:45:42, Ilość odsłon: 4845

Informacja o wynikach naboru na stanowisko nauczyciela wychowawcy w internacie 

Dyrektor SOSW w Grębowie informuje, że procedura naboru na stanowisko nauczyciela wychowawcy w internacie została nierozstrzygnięta z powodu braku kandydatów spełniających wymagania na ww. stanowisko.

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2016-11-03 14:13:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2016-11-03 14:18:56, Ostatnia modyfikacja: 2016-11-03 14:18:56, Ilość odsłon: 6335

unieważnienie ogłoszenia o naborze na stanowisko administracyjno-pomocnicze 

Dyrektor SOSW w Grębowie w związku z brakiem kandydata na wolne stanowisko administracyjno-pomocnicze unieważnia ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko.

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2016-10-24 13:44:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2016-10-24 13:58:07, Ostatnia modyfikacja: 2016-10-24 13:58:07, Ilość odsłon: 6390

ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wychowawcy 

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2016-10-07 13:34:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2016-10-07 13:35:39, Ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 13:35:39, Ilość odsłon: 6485

ogłoszenie o naborze na stanowisko administracyjno pomocnicze 

 
Załączniki
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Dyrektor SOSW Irena Beata Zając, Data stworzenia: 2016-10-07 13:25:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2016-10-07 13:33:11, Ostatnia modyfikacja: 2016-10-07 13:33:11, Ilość odsłon: 6485