O SOSW 

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Grębowie funkcjonują:

  1. Oddział Przedszkolny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną,  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi dysfunkcjami,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna,
  3. Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1 Specjalna o kierunkach kształcenia zawodowego ogrodnik, kucharz, koszykarz- plecionkarz, murarz, ślusarz, piekarz na podbudowie 8- letniej Szkoły Podstawowej przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - cykl kształcenia 3 lata.
  4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - cykl kształcenia 3 lata.
  5. Zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Domu Pomocy Społecznej w Mokrzyszowie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
  6. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Grębowie, Kategoria: Zasady Funkcjonowania, Autor dokumentu: Anna Drozd, Data stworzenia: 2018-05-10 22:19:00, Udestępniający: Janusz Galiniak, Data udestępnienia: 2018-05-10 22:20:26, Ostatnia modyfikacja: 2018-05-10 22:20:26, Ilość odsłon: 507