Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego dotyczącego programu "AKTYWNA TABLICA" 

                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Regulaminu

……………………………..                                                         Cerekiew, dnia 20.11.2017r.

(pieczątka zamawiającego)

                                  

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 3 000 do 30 000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 09 października 2015r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1484 i 1890 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

W celu zamówienia (określić przedmiot zamówienia): zakup 2 monitorów interaktywnych wg załączonej specyfikacji, które jest dostawą/ usługą/ robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe e-mailem, faxem, telefonicznie*.

Uzyskano poniższe oferty:

 

Lp.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

 

Cena oferty netto (zł)

 

Uwagi

1.

JRJ Consulting

Ul. Wańkowicza 5/15

02-820 Warszawa

17 000,00

Oferta została odrzucona ze względu na słabe parametry urządzenia.

2.

Bilt Polska

Ul. Biznesowa 9 lok. 2

26-600 Radom

17 400,00

 

3.

MasterEdukacja

Ul. Dobrzecka 69-71

62-800 Kalisz

17 486,00

 

4.

Image Recording Solutions Sp. Z o.o.

Ul. Arkuszowa 190

01-931 Warszawa

17 500,00

 

 

Wybór Wykonawcy (nazwa i adres) oraz uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Bilt Polska ul. Biznesowa 9 lok. 2 Radom –  najlepsza oferta cenowa i jakościowa urządzenia

 

………………………………                                     sporządził    …………………………………

 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam

 

……………………………….

(data i podpis dyrektora szkoły)

 
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi, Kategoria: Dokumenty, Autor dokumentu: Elżbieta Kumięga, Data stworzenia: 2017-11-21 13:08:00, Udestępniający: Elżbieta Kumięga, Data udestępnienia: 2017-11-21 13:25:03, Ostatnia modyfikacja: 2017-11-21 13:25:03, Ilość odsłon: 1451