Nazwa Ulica Miejscowość Strona www
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej      
Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej      
Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizujących (SFOR) w Republice Bośni i Hercegowiny      
Polski Element w Grupie Planowania      
Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie      
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Gdyni Krakowie Modlinie i Wrocławiu      
Wojskowy Ośrodek Weterynaryjny w Bydgoszczy Krakowie Nowym Dworze Mazowieckim i Wrocławiu      
Polska Jednostka Wojskowa w składzie odwodu strategicznego Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie      
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Polsko-Ukraińskiego Batalionu w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii      
Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli BELGIA      
Polski Kontyngent Wojskowy w Składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu Emiracie Bahrajnu Republice Kirgiskiej Państwie Kuwejtu Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim      
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie      
Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Cappellen LUKSEMBURG      
Jednostki organizacyjne nadzorowane      
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie      
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie      
Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu      
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku      
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie      
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu      
<< wcześniejsze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 następne >>

Page 5 of 463, showing 20 records out of 9241 total, starting on record 81, ending on 100

 
  © Biuletyn Informacji Publicznej sp zoo