Nazwa
LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie  
Ulica
ul. Miła 7  
Kod
00-180  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
22 831-14-54  
Fax
22 831-14-54  
Strona www
www.fredro.pl  
Opis

Liceum jako szkoła ponadpodstawowa zostało powołane z dniem 1 września 1992 r. przez Kuratora Oświaty w Warszawie decyzją Nr BK-021/89/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. Od 2002 r. jest szkołą ponadgimnazjalną. W 2004 roku nastąpiła zmiana siedziby szkoły z ulicy Świętojerskiej 9 na ulicę Miłą 7.

W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie dokształca się oraz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kształcenie w Liceum odbywa się zgodnie z przepisami prawa oświatowego sprecyzowanymi m.in. w ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników.

W szkole funkcjonuje 15 klas (5+5+5), w każdej od 30 do 32 uczniów. W okresie od maja do sierpnia 2016 r. szkoła przeprowadziła nabór do pięciu klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017. Oferta edukacyjna LXXXI LO im. Aleksandra Fredry w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 przedstawia się następująco:

Klasy

Specyfika klas

Języki obce

 

I A

dziennikarska

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

język polski, historia;do wyboru: wieda o społeczeństwie, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki

Przedmioty uzupełniające: przyroda, dziennikarstwo, wstęp do filozofii, retoryka

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

 

 

I B

humanistyczno-matematyczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, historia; do wyboru: język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język polski

Przedmioty uzupełniające: przyroda, logika, wstęp do filozofii, wstęp do prawoznawstwa

 

I język:

jezyk angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki,

język hiszpański

 

 

 

I C

 matematyczna

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka,geografia; do wyboru:fizyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające:

histroria i społeczeństwo, geometria analityczna

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

I D

przyrodnicza

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia; do wyboru: fizyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

Przedmioty uzupełniające

historia i społeczeństwo, fizyka dla przyrodników, język łaciński dla przyrodników

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

I E

językowo-turystyczna

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

język angielski, geografia; do wyboru: wiedza o społeczeństwie, matematyka

Przedmioty uzupełniające:

historia i społeczeństwo, wiedza o Unii Europejskiej, kultura Europy

I język:

język angielski

II do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

 
Redakcja
Joanna Kaleta-Szabłowska   Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2016-09-23 14:27:10