Nazwa
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Pszczynie-Łące  
Ulica
ul. Zdrojowa 64  
Kod
43-200  
Miejscowość
Pszczyna  
Telefon
32 210-30-17  
Fax
32 210-58-64  
Strona www
www.zppszczyna.pl  
Opis

W pierwszych latach powojennych większość istniejących wówczas placówek resocjalizacyjnych dla młodzieży społecznie niedostosowanej mieściła się w starych, przedwojennych jeszcze budynkach, bądź adoptowanych do tego celu innych obiektach, które często nie zabezpieczały elementarnych potrzeb niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania tego typu placówki.

Aby sprostać tym potrzebom Ministerstwo Sprawiedliwości już na początku lat 60-tych podjęło decyzję o budowie kilkunastu nowych, w pełni nowoczesnych na owe czasy obiektów, stwarzających dogodne warunki dla skutecznej resocjalizacji młodzieży.

Szczególnie trudna sytuacja na tym odcinku panowała w województwie katowickim. Istniały wprawdzie w okręgu dwa schroniska dla chłopców - jedno w Katowicach Brynowie, drugie w Bytomiu, jednak warunki lokalowe tych schronisk były bardzo prymitywne, a w dodatku budynki te w obu przypadkach wymagały kapitalnego remontu i należało wykwaterować z nich młodzież.

Wszystkie te okoliczności przyczyniły się do podjęcia decyzji o budowie w województwie katowickim nowego zakładu dla nieletnich chłopców. Przy ustalaniu lokalizacji wybór padł na Pszczynę. Prace budowlane rozpoczęto w 1967 roku, a uruchomienie zakładu miało miejsce 1 września 1970 roku. Głównym inwestorem był Sąd Wojewódzki w Katowicach, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Pszczynie.

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
0000-00-00 00:00:00