Nazwa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu  
Ulica
ul. Kociewska 7  
Kod
83-220  
Miejscowość
Skórcz  
Telefon
58-582-42-48  
Fax
58-582-42-50  
Strona www
www.zspskorcz.pl  
Opis

TECHNIKUM EKONOMICZNE

- czas trwania nauki: 4 lata

- zawód technik - ekonomista

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

- czas trwania nauki: 4 lata

- zawód technik - logistyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (WIELOZAWODOWA)

- czas trwania nauki: 2 lata lub 3 lata (w zależności od wybranego zawodu)

     - nauka kończy się egzaminem potwierdzającymkwalifikacje zawodowe. Absolewnt szkoły uzuskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający

      kwalifikacje w danym zawodzie lub tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów.

     - możliwość kontynuacji nauki w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym

UZUPEŁNAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- czas trwania nauki: 2 lata

- naukę mogą podjąc absolwenci zasadniczych szkół zawodowych

 
Redakcja
Tomasz Jarczynski   Tomasz Piechowski     
Ostatnia zmiana
2017-01-02 15:43:04