Wychodząc naprzeciw Ustawie z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeniu MSWiA z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i spełniając wszelkie standardy w nich zawarte udostępniamy Państwu serwis internetowy umożliwiający opracowanie i prowadzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Intencją ustawodawcy było upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w odrębnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W celu prawidłowego funkcjonowania w/w ustawy jest zatem konieczne uruchomienie Biuletynu Informacji Publicznej w Państwa podmiocie.

Biuletyn Informacji Publicznej Sp. z o.o. została stworzona w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, zgodnie z wymogami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Kontakt:

Biuletyn Informacji Publicznej Sp. z o.o.
ul. Algierska 18 B
03-977 Warszawa
tel. 22 672-83-51
email: kontakt@biuletyn.informacji.publicznej.com