Kategoria Dokument Zmiana Czas zmiany
Struktura Własnościowa i Majątek Opis struktury własnościowej oraz majątku Organizacji usuniety 2015-02-25 10:29:47
Status Prawny Informacja dotycząca statusu prawnego usuniety 2015-02-25 10:29:39
Przedmiot Działalności i Kompetencje Zakres działalności usuniety 2015-02-25 10:29:32
Organizacja i Sprawowane Funkcje Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje usuniety 2015-02-25 10:29:10
Statut Dokumenty statutowe publiczny 2011-11-24 09:01:13
Statut Statut KPSP usuniety 2011-11-24 09:00:09
Statut Statut GK usuniety 2011-11-24 09:00:01
Statut Statut KPSP publiczny 2011-11-24 08:59:37
Statut Statut Gimnazjum Katolickiego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli usuniety 2011-11-24 08:57:40
Statut Statut GK publiczny 2011-11-24 08:56:04
Przedmiot Działalności i Kompetencje Zakres działalności publiczny 2010-10-08 14:54:04
Struktura Własnościowa i Majątek Opis struktury własnościowej oraz majątku Organizacji publiczny 2010-10-08 14:51:43
Zasady Funkcjonowania Struktura aktów normatywny w organizacji publiczny 2010-10-08 14:49:31
Organizacja i Sprawowane Funkcje Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje publiczny 2010-10-05 15:04:15
Status Prawny Przedmiot działania i kompetencje usuniety 2010-10-05 15:01:41
Status Prawny Przedmiot działania i kompetencje publiczny 2010-10-05 14:58:45
Status Prawny Informacja dotycząca statusu prawnego publiczny 2010-10-05 14:55:01
Statut Statut Gimnazjum Katolickiego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli publiczny 2010-10-05 14:41:35
<< wcześniejsze
|
następne >>

Page 1 of 1, showing 18 records out of 18 total, starting on record 1, ending on 18