Zapytanie ofertowe nr BIB/1/2018 na realizację usługi optymalizacji warunków nadekspresji białka rekombinowanego w bakteryjnym systemie ekspresyjnym w skali ćwierć- i półtechnicznej.  

W związku z realizacją przez Instytut BioInfoBank Sp. z o.o. Projektu "Wysokowydajny i uniwersalny system do wytrawiania DNA z próbek biologicznych” (numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0975/16) w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, w Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, zapraszamy do składania ofert na realizację usługi optymalizacji warunków nadekspresji białka rekombinowanego w bakteryjnym systemie ekspresyjnym w skali ćwierć- i półtechnicznej.

 

Kompletną treść zapytania ofertowego oraz załączniki do pobrania umieszczono na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1083370

 
Jednostka: Instytut BioInfoBank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Aneta Karina Lis-Markiewicz, Data stworzenia: 2018-01-31 10:33:00, Udestępniający: Aneta Karina Lis Markiewicz, Data udestępnienia: 2018-01-31 10:34:59, Ostatnia modyfikacja: 2018-01-31 10:34:59, Ilość odsłon: 4346

Przetarg na dostawe systemu programowalnych płytek logicznych 

Zamierazym uruchomic system tanich i energooszczędnych programowalnych płytek logicznych (FPGA) do równoległego procesowania zadań związanych z uliniowieniem sekwencji nukleotydowych algorytmem Smitha Watermana. Nasz zespół ma doświadczenie w programowaniu płytek typu Spartan6 LX150 dlatego chcemy, żeby system był stworzony na bazie tych własnie płytek. Podstawowym parametrem przetargowym będzie koszt jednostkowy płytki typu Spartan6 LX150. Przez zinegrowany system rozmumiemy zestaw umożliwiający obsługę wszystkich płytek z jednego centralnego komputera. System musi byc dostarczony w formie szafy wraz z odpowiednim systemem wentylacynym. Szybkosc komunikacji z płytkami musi wynosic przynajmniej 1Gbit/s.

Na zakup systemu planujemy przeznaczyc między 600 000 PLN a 900 000 PLN.

System musi zawierac przynajmniej 250 plytek Spartan6 LX150.

Projekt jest finansowany w ramach program Hi-Tech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na zgłoszenia czekamy do końca marca 2013 roku.

 
Jednostka: Instytut BioInfoBank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kategoria: Przetargi, Autor dokumentu: Leszek Rychlewski, Data stworzenia: 2013-02-23 18:31:00, Udestępniający: Leszek Rychlewski, Data udestępnienia: 2013-02-23 18:38:10, Ostatnia modyfikacja: 2013-02-23 18:38:10, Ilość odsłon: 8188