Oświadczenie w sprawie badań 

W odpowiedzi na doniesienia prasowe dotyczące interwencji Policji w naszej placówce pragniemy przedstawić nasze stanowisko.

 

Zgodnie z naszą wiedzą, Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) nie złożył żadnego zawiadomienia o przestępstwie, a jedynie zwrócił się do Komendy Głównej Policji o przedstawienie stanowiska (pisemnej opinii). Nie zostaliśmy dotąd poinformowani przez Policję o przyczynach i celu interwencji, a nasi pracownicy nie zostali dopuszczeni do udziału w czynności przeszukania placówki, podczas których zajęto mienie należące do Instytutu. Nie jest nam wiadome, aby ktokolwiek z przedstawicieli Inspekcji Farmaceutycznej uczestniczył w czynnościach realizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

 

Odnośnie wymaganych zezwoleń pragniemy poinformować, iż od roku jesteśmy w posiadaniu dokumentów pochodzących zarówno od Inspekcji Farmaceutycznej (w tym GIF), jak i innych organów szczebla państwowego, iż jako jednostka naukowa mamy uprawnienie do prowadzenia upraw konopi innych niż włókniste w celach naukowych (statutowych), a nadto z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wynika legalność prowadzenia eksperymentów naukowych zasadnych w świetle aktualnego stanu wiedzy. Surowiec roślinny przechowywany był z zastosowaniem zabezpieczeń określonych przepisami prawa przewidzianych m.in. dla przechowywania broni, informacji niejawnych i środków odurzających, a na jego zbiór i szczegółowe przeznaczenie GIF od 2 miesięcy ma nam wydać zezwolenie, kierując się "zasadą poszanowania praw podmiotu ubiegającego się o zezwolenie oraz zapewnienie sprawności postępowania" (art. 36 ustawy).

 

Podniesienia wymaga również fakt, iż od dwóch miesięcy jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Gdańsku i nie podejmowaliśmy jako jednostka naukowa żadnych działań bez uprzedniej szczegółowej konsultacji z Inspektoratem.

 

Wyjaśniamy sprawę. Jesteśmy w stałym kontakcie z organami prowadzącymi niezależne postępowania. Mając na uwadze dobro naszych badań i dobro postępowania prosimy o powściągliwość w publicznym komentowaniu sprawy. 

Instytut Bioinfobank

 

 
Jednostka: Instytut BioInfoBank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Jędrzej Sadowski, Data stworzenia: 2013-11-05 22:16:00, Udestępniający: Leszek Rychlewski, Data udestępnienia: 2013-11-05 22:17:49, Ostatnia modyfikacja: 2013-11-05 22:17:49, Ilość odsłon: 8458

Wydłużenie czasu na przesyłane aplikacji. 

W związku z niewielkim zainteresowaniem konkursem na stanowiska - kierownik, biolog i bioinformatyk - Zarząd BioInfoBank postanawia przedłużyć okres oczekiwania na aplikacje do dnia 11 marca 2011r .

 
Jednostka: Instytut BioInfoBank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Aneta K. Lis Markiewicz, Data stworzenia: 2011-02-28 10:56:00, Udestępniający: Aneta Karina Lis Markiewicz, Data udestępnienia: 2011-02-28 11:01:44, Ostatnia modyfikacja: 2011-02-28 11:01:44, Ilość odsłon: 12647

Poszukujemy stażystów/praktykantów 

BioInfoBank Institute poszukuje stażystów/praktykantów, którzy zainteresowani sa nauczeniem się wnioskowania o dotacje w ramach Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Minimalna długość stażu/praktyki to 1 miesiac przy dwudniowym, ośmiogodzinnym tygodniu pracy. Od aplikantów oczekujemy wnikliwości, szerokiej wiedzy z zakresu chemii, biologii molekularnej, informatyki bądź nowych technologii, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, dużej samodzielności.

W ramach aplikacji prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: staz@bioinfo.pl .

 
Jednostka: Instytut BioInfoBank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kategoria: Ogłoszenia, Autor dokumentu: Maciej, Data stworzenia: 2011-02-24 15:26:00, Udestępniający: Maciej Kazmierczyk, Data udestępnienia: 2011-02-24 15:34:50, Ostatnia modyfikacja: 2011-02-24 15:34:50, Ilość odsłon: 12652