Organizacja i Sprawowane Funkcje 

Gmina Zakrzew woj. mazowieckie, pow. radomski

NIP: 796-260-91-62    Regon: 001194147

 

Dyrektor szkoły: Emilia Jaworska

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły podstawowej opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Arkusz organizacji szkoły podstawowej zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 

Cykl kształcenia w szkole Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

I etap: klasy I – III

II etap: klasy IV – VIII.

 

Edukacja przedszkolna:

Oddział dla sześciolatków i pięciolatków

Oddział dla czterolatków i trzylatków

Szczegółowy opis organizacji szkoły jest zawarty w statucie szkoły.

 
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dąbrówce Podłężnej, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Emilia Jaworska, Data stworzenia: 2019-11-20 21:03:00, Udestępniający: Emilia Jaworska, Data udestępnienia: 2019-11-20 21:06:49, Ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 21:06:49, Ilość odsłon: 1373