Statut prawny 

       Przedszkole nr 397  w Warszawie, ul. Komorska 6 powołane zostało Zarządzeniem Nr 48 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia  26 lipca  1985r.

Nazwę przedszkola zmieniono na podstawie prośby dyrektora skierowanej do Rady m.st. Warszawy oraz Uchwały Nr LXVIII /2015/2006 roku Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 397 w Warszawie, ul. Komorska 6. § 1 powyższej Uchwały mówi:, cyt. „ Zmienia się nazwę Przedszkola nr 397 w Warszawie, ul. Komorska 6 na Przedszkole nr 397 „Ziarenko” w Warszawie, ul. Komorska 6”.

·        ORGAN PROWADZĄCY:

Urząd Dzielnicy Praga Południe dla m.st. Warszawy

·        NADZÓR PEDAGOGICZNY:

Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 32

·        LOKALIZACJA:

Dzielnica Praga Południe , Grochów – Osiedle „Ostrobramska”

·        KIERUJĄCY PLACÓWKĄ:

Dyrektor, nauczyciel dyplomowany mgr Urszula Kacprzak.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 roku oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1)  Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

2)  Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do  

     ich  potrzeb oraz możliwości  przedszkola.

3)  Współdziała z rodziną pomagając jej w  

     wychowywaniu dzieci i  przygotowaniu ich do

      nauki w szkole.

4)  Realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku 

      dzieci i ich potrzeb  środowiskowych

      z uwzględnieniem obowiązujących przepisów   

      bezpieczeństwa i higieny.

5)  Zapewnia dziecku opiekę od momentu oddania do

     odebrania go  przez rodziców (opiekunów) lub osoby

    upoważnione. Osobą odpowiedzialną za dziecko w 

    czasie jego pobytu w przedszkolu jest nauczyciel,

    a w czasie zajęć dodatkowych, osoba prowadząca

    te zajęcia.

6)  Współpracuje z domem rodzinnym wychowanków.

7)  Podejmuje działania kompensacyjne wobec dzieci,

     które tego potrzebują.

8)  Stymuluje rozwój zainteresowań i zdolności

     poznawczych dziecka.

10) Umożliwia dzieciom naukę religii na życzenie  

      rodziców.

11) Umożliwia dzieciom udział w zajęciach dodatkowych 

      stymulujących uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

 
Jednostka: Przedszkole Nr 397 "Ziarenko" w Warszawie, Kategoria: Statut Prawny, Autor dokumentu: Urszula Kacprzak, Data stworzenia: 2009-04-30 11:20:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-04-30 11:22:09, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-10 17:39:12, Ilość odsłon: 2688