Przedmiot działania i kompetencje 

JAK PRACUJEMY I CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE?

 • Jesteśmy placówką stosującą nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole już od 3 roku życia i nastawionych na osiąganie sukcesu.
 • Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska aktywnie z nim współpracując.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.
 • Nasz program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.
 • Nad prawidłowym rozwojem edukacyjnym i wychowawczym dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy.
 • Dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, pracowni plastyczno-konstrukcyjno-malarskiej, sali gimnastycznej; rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia za pomocą metod badawczych i aktywizujących.
 • Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
 • Tworzymy optymalne warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i uzdolnieniami.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Organizujemy sprawne działanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
 • Kierujemy się powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Przestrzegamy Konwencji o Prawach Dziecka.

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI:

Podstawową i najważniejszą formą pracy jest ZABAWA!

Metody stosowane w naszym przedszkolu to: 

 • Mobilna Rekreacja Muzyczna
 • Pedagogika Zabawy
 • Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona
 • Program Ruch Rozwijający wg metody Weroniki Sherborn - grupa IV
 • Bajkoterapia

PROGRAMY:

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Programy realizowane w Przedszkolu we wszystkich grupach: 

 • „ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” Anny Łada-Grodzickiej
 • "Dziecięca Matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych"  Edyta Gruszczyk- Kolczyńska i Ewa Zielińska

 W programie przedszkola oferujemy ponadto:

 • Szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym (współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów, "Jasełka" w kościele parafialnym, spotkania w przedszkolu z babciami, dziadkami, różne imprezy na terenie ogrodu przedszkolnego połączone z piknikiem, spotkania wigilijne oraz z okazji Świąt Wielkanocnych itp).
 • Współpraca z Domem Dziecka w Józefowie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Praga Południe, Szkołą Podstawową nr 163 przy ul. Osieckiej.
 • Wspieranie różnych instytucji akcjami charytatywnymi: „Góra grosza”, „Ratujmy Kasztanowce”, uczestnictwo w „Żółtych Polach Nadziei” – współpraca z hospicjum przy ul. Tykocińskiej, uczestnictwo w akcji zbierania odzieży i zabawek dla Domu Samotnej Matki itp.
 • Wycieczki dla dzieci, wyjazdy na przeglądy sportowe, teatralne i plastyczne.
 • Wizyty w przedszkolu ciekawych ludzi z różnych grup zawodowych np. aktorzy, cyrkowcy, piosenkarze, muzycy śpiewający oraz grający na różnych instrumentach muzycznych, artyści rękodzieła itp.
 • Teatrzyki i koncerty muzyczne dla dzieci.
 • Inne - przejazdy na kucyku w przedszkolu, całodzienną zabawę na dmuchanym zamku itp.

 SPECJALIŚCI - przez cały rok szkolny dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką psychologiczną i logopedyczną.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pracą psychologa i logopedy do naszej zakładki.

OFERTA PONADPROGRAMOWA – zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów na życzenie rodziców. Uczestnictwo każdego dziecka w tego rodzaju zajęciach jest dobrowolne, jednakże za dodatkową opłatą. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w dniach otwartych. 

 • Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające
 • Zajęcia nauki języka angielskiego
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Warsztaty plastyczne
 • Warsztaty taneczne.
 
Jednostka: Przedszkole Nr 397 "Ziarenko" w Warszawie, Kategoria: Przedmiot Działania i Kompetencje, Autor dokumentu: Dorota Uliasz, Data stworzenia: 2011-06-16 17:42:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-06-16 17:48:14, Ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 17:48:14, Ilość odsłon: 2444

Przedmiot działania i kompetencje 

JAK PRACUJEMY I CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE?

 • Jesteśmy placówką stosującą nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi przygotowującą dzieci do        podjęcia  nauki w szkole już od 3 roku życia i nastawionych na osiąganie sukcesu.

 • Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska aktywnie z nim współpracując.

 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.

 • Nasz program ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.

 • Nad prawidłowym rozwojem edukacyjnym i wychowawczym dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nieustannie doskonaląca swój warsztat pracy.

 • Dzieci korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, pracowni plastyczno-konstrukcyjno-malarskiej, sali gimnastycznej; rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia za pomocą metod badawczych i aktywizujących.

 • Zapewniamy dzieciom opiekę, bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

 • Tworzymy optymalne warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i uzdolnieniami.

 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 • Organizujemy sprawne działanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

 • Kierujemy się powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

 • Przestrzegamy Konwencji o Prawach Dziecka.

   METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI:

   Podstawową i najważniejszą formą pracy jest ZABAWA!

   Metody stosowane w naszym przedszkolu to:

  • Mobilna Rekreacja Muzyczna

  • Pedagogika Zabawy

  • Kinezjologia Edukacyjna wg Dennisona

  • Program Ruch Rozwijający wg metody Weroniki Sherborn - grupa IV

  • Bajkoterapia

   Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z metodami do zakładki.

   PROGRAMY:

  Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego. Programy realizowane w Przedszkolu we wszystkich grupach:

  • „ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” Anny Łada-Grodzickiej

  • "Dziecięca Matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych"  Edyta Gruszczyk- Kolczyńska i Ewa Zielińska

 

  W programie przedszkola oferujemy ponadto:

 • Szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym (współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów, "Jasełka" w kościele parafialnym, spotkania w przedszkolu z babciami, dziadkami, różne imprezy na terenie ogrodu przedszkolnego połączone z piknikiem, spotkania wigilijne oraz z okazji Świąt Wielkanocnych itp).

 • Współpraca z Domem Dziecka w Józefowie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Praga Południe, Szkołą Podstawową nr 163 przy ul. Osieckiej.

 • Wspieranie różnych instytucji akcjami charytatywnymi: „Góra grosza”, „Ratujmy Kasztanowce”, uczestnictwo w „Żółtych Polach Nadziei” – współpraca z hospicjum przy ul. Tykocińskiej, uczestnictwo w akcji zbierania odzieży i zabawek dla Domu Samotnej Matki itp.

 • Wycieczki dla dzieci, wyjazdy na przeglądy sportowe, teatralne i plastyczne.

 • Wizyty w przedszkolu ciekawych ludzi z różnych grup zawodowych np. aktorzy, cyrkowcy, piosenkarze, muzycy śpiewający oraz grający na różnych instrumentach muzycznych, artyści rękodzieła itp.

 • Teatrzyki i koncerty muzyczne dla dzieci.

 • Inne - przejazdy na kucyku w przedszkolu, całodzienną zabawę na dmuchanym zamku itp.

 

  SPECJALIŚCI - przez cały rok szkolny dzieci w naszym przedszkolu objęte są opieką psychologiczną i logopedyczną.

  Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z pracą psychologa i logopedy do naszej zakładki.

   

  OFERTA PONADPROGRAMOWA – zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów na życzenie rodziców. Uczestnictwo każdego dziecka w tego rodzaju zajęciach jest dobrowolne, jednakże za dodatkową opłatą. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w dniach otwartych.

  W roku szkolnym 2007/2008 prowadzone są następujące zajęcia:

  • Zajęcia rytmiczno - umuzykalniające

  • Zajęcia nauki języka angielskiego

  • Zajęcia teatralne w języku angielskim

  • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

  • Warsztaty plastyczne

  • Warsztaty taneczne.

 
Jednostka: Przedszkole Nr 397 "Ziarenko" w Warszawie, Kategoria: Przedmiot Działania i Kompetencje, Autor dokumentu: Urszula Kacprzak, Data stworzenia: 2009-04-30 11:24:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-04-30 11:31:30, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-10 17:39:17, Ilość odsłon: 2593