Pracownicy 

 
Załączniki
Jednostka: Przedszkole Nr 397 "Ziarenko" w Warszawie, Kategoria: Struktura organizacyjna, Autor dokumentu: Dorota Uliasz, Data stworzenia: 2011-06-16 16:58:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-06-16 17:08:29, Ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 17:08:29, Ilość odsłon: 2483

Organy przedszkola 

Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach.
Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

 
Załączniki
Jednostka: Przedszkole Nr 397 "Ziarenko" w Warszawie, Kategoria: Struktura organizacyjna, Autor dokumentu: Dorota Uliasz, Data stworzenia: 2011-06-16 16:39:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-06-16 16:52:07, Ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 16:52:07, Ilość odsłon: 2483