Przedmiot działania i kompetencje 

 Kadrę pedagogiczną przedszkola „Jaśminowy Gaj” tworzy zespół wykwalifikowanych nauczycieli, którzy stwarzają warunki do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, uwzględniają jego potrzeby.

Stosują ciekawe metody i formy pracy z wychowankami. Kształtują u dzieci postawy kreatywności i otwartości na drugiego człowieka. Doskonalą swoje umiejętności przez udział w szkoleniach, kursach i warsztatach.

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju, rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisku i przymusu, a poprzez rozbudzenie jego ciekawości oraz zaspokojenie jego naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.
  • Nasze przedszkole daje równe szanse wszystkim dzieciom;

  • Dostosowuje działania edukacyjne do zróżnicowanego poziomu poznawania i reprezentowania przez dziecko otaczającej je rzeczywistości;

  • Dobrze przygotowana kadra pomaga wychowankom poszukiwać, odkrywać , rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrazania własnych myśli i przeżyć;

  • Zapewnia gruntowne przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej;

  • Rozwija umiejętności dzieci tak aby rozumiały siebie i innych, aby potrafiły znajdować w sobie oparcie w trudnych sytuacjach;

  • Bogata i elastyczna oferta zajęć dodatkowych sprzyja rozwojowi zainteresowań i talentów;

  • Wewnętrzny klimat przedszkola oparty jest na życzliwości, rodzinnej atmosferze, bezpośrednim i stałym kontakcie z dziećmi i rodzicami.

 
Jednostka: Przedszkole Nr 350 "Jaśminowy Gaj" w Warszawie, Kategoria: Przedmiot działania i kompetencje, Autor dokumentu: Małgorzata Foluśniak, Data stworzenia: 2009-09-03 10:25:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-09-03 10:28:51, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 01:59:20, Ilość odsłon: 2045