Ochrona Danych Osobowych 

Inspektorem Danych Osobowych w Przedszkolu Samorządowym w Zakrzewie
jest Pan Bartłomiej Kida.

Kontakt e-mail: bodo.radom@gmail.com

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje się, iż:

 • administratorem danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, Zakrzew Kolonia 1, 26-652 Zakrzew
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 • każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 • każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
 • Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –Bartłomiej Kida
  e-mail: bodo.radom@gmail.com
 • dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 
Jednostka: Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie, Kategoria: RODO, Autor dokumentu: Barbara Ślusarczyk, Data stworzenia: 2019-11-19 07:43:00, Udestępniający: Barbara Ślusarczyk, Data udestępnienia: 2019-11-19 07:44:25, Ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 07:44:25, Ilość odsłon: 293