Przedmiot działalności i kompetencje. 

  Kształcenie i wychowywanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata- respektując chrześcijański system wartości- za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki.

 
Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa im.Świętej Jadwigi Królowej w Naramie, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Agnieszka Nielepiec, Data stworzenia: 2009-12-11 12:52:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-12-11 12:53:35, Ostatnia modyfikacja: 2010-02-28 23:36:51, Ilość odsłon: 810