Udostępnianie informacji publicznej 

  Jeśli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel.0-42 651 57 57
Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e- mail, w pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do szkoły.
Odpowiedź otrzymają Państwo zgodnie z art. 13 ust 2 i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia, Kategoria: Zasady Funkcjonowania, Autor dokumentu: Barbara Jarecka-Kowalczyk, Data stworzenia: 2009-12-22 10:46:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-12-22 10:48:15, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 22:13:46, Ilość odsłon: 1787

Zasady funkcjonowania 

  Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia, Kategoria: Zasady Funkcjonowania, Autor dokumentu: Barbara Jarecka-Kowalczyk, Data stworzenia: 2009-12-22 10:44:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-12-22 10:45:59, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 22:13:46, Ilość odsłon: 1787