Rejestry, ewidencje, archiwa 

1.      Księga inwentarzowa

2.      Rejestr pracowników

3.      Ewidencja akt osobowych

4.      Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego

5.      Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

6.      Ewidencja dokumentacji szkolnej

7.      Księga zastępstw

8.      Księga zarządzeń wewnętrznych

9.      Księga ewidencji dzieci

10.  Księga uczniów

11.  Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych

12.  Rejestr korespondencji

13.  Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 166 w Łodzi im. 19 Stycznia, Kategoria: Rejestry, ewidencje, archiwa, Autor dokumentu: Barbara Jarecka-Kowalczyk, Data stworzenia: 2009-12-22 10:51:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-12-22 10:54:17, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-08 12:12:11, Ilość odsłon: 1678