Organizacja i sprawowane funkcje 

Organizacja liceum jest zgodna z arkuszem organizacyjnym szkoły i ramowym programem nauczania 
zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych programów nauczania.
Organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Miasta Radomia.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieki Kurator Oświaty w Warszawie.
Organami IX Liceum Ogólnokształcącego są: dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd ucniowski.
Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.
 
Jednostka: IX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Radomiu, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Krystyna Korneta, Data stworzenia: 2009-12-23 17:48:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-12-23 17:53:18, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-08 05:04:55, Ilość odsłon: 2020