Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 r. 

    nr 256, poz. 2527 z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

    statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ. U. 

    z 2001 r. nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2006 r. 

    nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi, Kategoria: Statut Prawny, Autor dokumentu: Elżbieta Jagoda, Data stworzenia: 2010-01-07 11:06:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-07 11:10:59, Ostatnia modyfikacja: 2010-07-14 18:43:23, Ilość odsłon: 1141