Organizacja i sprawowane funkcje 

Organami Szkoły są:

1)Dyrektor Szkoły;
2)Rada Pedagogiczna;
3)Samorząd Uczniowski;
4)Rada Rodziców.

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodne z przepisami  prawa oświatowego i statutem szkoły.

Więcej informacji nt. organizacji szkoły znajduje się w Statucie Publicznego Gimnazjum nr 29.

 
Jednostka: Publiczne Gimnazjum nr 29 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łodzi, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Maria Giełzak, Data stworzenia: 2010-01-07 15:44:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-07 15:45:30, Ostatnia modyfikacja: 2010-09-05 23:16:23, Ilość odsłon: 1081