Przedmiot działalności i kompetencje 

Publiczne Gimnazjum nr 29 jest placówką oświatową umożliwiającą realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty. Cele i zadania gimnazjum opisane są w rozdziale II Statutu Szkoły.

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

  • Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 29: mgr Maria Giełzak
  • Gł. Księgowy: mgr Anna Pakuła
  • Sekretarz szkoły: Małgorzata Sobolewska
  • Pedagog: mgr Krzysztof Bąk

Kompetencje dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły, Rozdział III - Organy szkoły.

 
Jednostka: Publiczne Gimnazjum nr 29 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łodzi, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Maria Giełzak, Data stworzenia: 2010-01-07 15:46:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-07 15:48:05, Ostatnia modyfikacja: 2010-08-15 07:06:53, Ilość odsłon: 1028