Przedmiot działania 

Przedmiotem działania  przedszkola  jest opieka, wychowanie i dydaktyka nad dziećmi w wieku od 3-6 lat.

 
Jednostka: Zielone Przedszkole nr 121 we Wrocławiu, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: XY, Data stworzenia: 2010-01-14 15:14:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-14 15:16:22, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 09:50:04, Ilość odsłon: 1701

Przedmiot działalności i kompetencje 

Przedszkole nasze jest przedszkolem ekologicznym z integralnie powiązaną promocją zdrowia, stwarzającym naszym dzieciom możliwość wielostronnego intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.

W czasie pobytu dzieci w przedszkolu odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W godzinach rannych prowadzone są najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym. Czas popołudniowy wypełniają zajęcia z nauczycielem, zabawy na świeżym powietrzu. W placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe, które stanowią ofertę placówki i są akceptowane i dobrze oceniane przez rodziców.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne, dbamy o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem. W pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej preferowany jest otwarty styl pedagogiczny i aktywne metody pracy. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci.

 
Jednostka: Zielone Przedszkole nr 121 we Wrocławiu, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: XY, Data stworzenia: 2010-01-14 15:10:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-14 15:13:45, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 09:50:04, Ilość odsłon: 1701