Przedmiot działalności i kompetencje 

Program szkoły został opracowany na podstawie przepisów zawartych w Ustawie o ochronie Osób i Mienia z dn. 22.08.1997r.

I jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Symbolem cyfrowym 516[01] w roku 2000.

               PRZEDMIOTY OBJĘTE PROGRAMEM NAUCZANIA:

      1.    Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia.

      2.    Wybrane zagadnienia etyki ,psychologii społecznej i socjologii pracy.

      3.    Wybrane zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania

      4.    Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu.

      5.    System prawa w Polsce.

      6.    Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

      7.    Wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń

      8.    Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

      9.    Wybrane zagadnienia prawa handlowego

      10.  Wybrane zagadnienia prawa finansowego

      11.  Wybrane zagadnienia prawa pracy

      12.  Organizacja ochrony osób i mienia.

      13.  Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych.

      14.  Ochrona osób.

      15.  Konwojowanie.

      16.  Samoobrona .Techniki interwencyjne.

      17.  Wyszkolenie strzeleckie.

      18.  Język angielski.

      19.  Komputer w pracy zawodowej.

      20.  Praktyka zawodowa

             ZAJĘCIA DODATKOWE

      21.  Siłownia.

      22.  Kryta pływalnia.

      23. Basen.

      24. Wyjścia do sądu, zakładu karnego.

      25. Obserwacja w zakresie patomorfologii (sekcja zwłok).

      26. Obozy szkoleniowe ( letni i zimowy)

        Program zajęć obejmuje również praktyki zawodowe po 4 tygodnieTechnik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia”,

         w semestrach II , III , IV.

        Ferie zimowe i letnie , obozy szkoleniowe na terenie kraju i zagranicą.


             PO UKOŃCZENIU SZKOŁY


         Słuchacz uzyskuje dyplom w zawodzie “

         oraz świadectwo upoważniające do otrzymania w MSWiA w

         Lublinie Państwowej Licencji II-stopnia.

         Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik

         ochrony fizycznej osób i mienia , zajmowanie stanowisk kierowniczych

         w Agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na

         prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób

         mienia , obiektów i usług detektywistycznych.

            KADRA DYDAKTYCZNA - naszej szkoły to profesjonaliści posiadający

        wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe , kadra wymiaru sprawiedliwości,

        pracownicy Policji , Grup Antyterrorystycznych , Banków oraz Agencji Ochrony.

 
Jednostka: Policealne Studium Służb Ochrony i Detektywów "CENTAUR" w Zamościu, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: XY, Data stworzenia: 2010-01-20 18:16:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-20 18:21:00, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-02 10:43:05, Ilość odsłon: 1122