Misja szkoły 

Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości, kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie.

Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia.

Pielęgnujemy umiejętność dzielenia się emocjami, uwrażliwiamy na uczucia innych ludzi.

Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dorosłym życiu i pełnieniu odpowiedzialnych ról społecznych.

Pedagogika uśmiechu jest podstawą do tworzenia relacji zaufania, współpracy, rodzinnej atmosfery.

Treścią celów są wartości nadrzędne: sprawiedliwość, odpowiedzialność za samego siebie, samowychowanie i samorealizacja, odpowiedzialność za ochronę przyrody, wrażliwość, miłość do ojczyzny, szacunek, uczciwość, obowiązkowość.

Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni nam satysfakcję, zadowolenie i godny poziom życia.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Bożena Karkus, Data stworzenia: 2010-01-22 12:04:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-22 12:05:58, Ostatnia modyfikacja: 2010-09-02 20:36:21, Ilość odsłon: 1337

Cele i zadania szkoły 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i opracowane programy profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, a w szczególności:

  1.  umożliwia nabywania i rozwijania umiejętności i wiedzy zgodnie ze standardami,
  2. rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
  3. zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
  4. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego harmonijnego rozwoju, przygotowanie do obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
  5. wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
  6. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
  7. stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,
  8. zapewnia pomoc w adaptacji do warunków szkolnych uczniom niepełnosprawnym.
 
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Bożena Karkus, Data stworzenia: 2010-01-22 12:01:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-01-22 12:04:55, Ostatnia modyfikacja: 2010-09-02 20:36:21, Ilość odsłon: 1337