Organizacja i Sprawowane Funkcje 

Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie – mgr Agnieszka Chmiel (od 2005 roku)

Główny Księgowy Zespołu Szkół w Tyczynie – Danuta Stochła 

 

W Zespole Szkół w Tyczynie obowiązuje system kancelaryjny – jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek Powiatu Rzeszowskiego.

Wszystkie pisma przychodzące są rejestrowane w jednolitym rzeczowym wykazie akt
i przekazywane do dyrektora, który kieruje je do osoby mającej załatwić sprawę.

Wszystkie pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora. Wyjątek stanowią pisma zawierające zobowiązania finansowe jednostki, które podpisuje dyrektor i główny księgowy.

Wysyłanie pism jak również ewidencja ich w jednolitym rzeczowym wykazie akt należy do obowiązków sekretariatu szkoły.

Przechowywanie akt, przekazywanie ich do archiwum szkolnego, przechowywanie
w archiwum szkolnym oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i należy do obowiązków pracownika sekretariatu.

 
Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ w TYCZYNIE, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-13 10:27:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-13 10:28:03, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-07 17:08:29, Ilość odsłon: 1636