Organizacja i Sprawowane Funkcje 

mgr Grzegorz Klimaszewski –Dyrektor                                                                     

mgr Małgorzata Iwanowska – Wicedyrektor

Struktura organizacyjna

  • Liczba oddziałów

 

liczba oddziałów

klasy I

5

klasy II

5

klasy III

5

razem

15

  • Stan uczniów

 

liczba uczniów

klasy I

135

klasy II

136

klasy III

123

razem

394

  • Struktura zatrudnienia
    • Pedagodzy

 

liczba osób

pełnozatrudnieni

25

  • Stopnie awansu zatrudnionych

 

liczba osób

stażysta

0

kontraktowy

6

mianowany

7

dyplomowany

12

 

  • Pracownicy administracji i obsługi

administracja

obsługa

razem

3

5

8

 
Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-10 12:39:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-10 12:42:21, Ostatnia modyfikacja: 2010-07-20 12:49:53, Ilość odsłon: 992