Przedmiot Działalności i Kompetencje 

Szkoła jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową zgodnie z uchwałą Nr VI/30/99 Rady Gminy Wizna z dnia 25 lutego 1999 roku i realizuje program nauczania zatwierdzony przez MEN.
Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Rutkach jest Gmina Wizna.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową w Rutkach jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa w Rutkach, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-11 10:18:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-11 10:19:24, Ostatnia modyfikacja: 2010-07-02 05:19:20, Ilość odsłon: 1000