Statut prawny 

Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 1 jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 1991.09.07 Dz. U. 96.67.329 art. 7. 1 (z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi), zapewniajacą bezpłatne obowiązkowe nauczanie, realizującą zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych.

Organem prowadzącym jest Powiat Goleniowski, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Szkoła jest własnością Powiatu Goleniowskiego, która dysponuje majątkiem szkoły.

 
Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w Nowogardzie, Kategoria: Statut Prawny, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-12 11:35:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-12 11:44:50, Ostatnia modyfikacja: 2010-07-26 11:41:00, Ilość odsłon: 1208