Przedmiot Działalności i Kompetencje 

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

         zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,

         przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych,

         przeprowadzenie egzaminów maturalnych,

         realizację przyjętego szkolnego zestawu programów,

         zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 

 
Jednostka: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w Nowogardzie, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-12 11:52:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-12 11:52:59, Ostatnia modyfikacja: 2010-05-12 15:09:02, Ilość odsłon: 1097