Przedmiot Działalności i Kompetencje 

Przedszkole Publiczne w Łobżenicy pełni funkcję opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczą.

Przedszkole Publiczne w Łobżenicy, działa na podstawie

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr16, poz. 95 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz.U.Nr95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz.U.Nr61, poz. 624 z dnia 19 czerwca 2001 r. z późniejszymi zmianami).

4. Uchwały Nr XII/123/99 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 października 1999 roku.

5. Statutu.

 
Jednostka: Przedszkole Publiczne w Łobżenicy, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Kamil Warkocz, Data stworzenia: 2010-05-12 12:37:00, Udestępniający: Kamil Warkocz, Data udestępnienia: 2010-05-12 12:40:57, Ostatnia modyfikacja: 2010-09-02 08:32:49, Ilość odsłon: 1077