Status prawny 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Raniżowie jest publiczną szkołą działającą na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozporządzenia MENiS z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 
Jednostka: GMINNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W RANIŻOWIE, Kategoria: Status Prawny, Autor dokumentu: Tomasz Jarczyński, Data stworzenia: 2010-06-01 10:54:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-06-01 10:56:32, Ostatnia modyfikacja: 2010-09-20 06:50:28, Ilość odsłon: 1650