SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZS84 W ROKU 2012 ( NA DZIEŃ 30.09.2012 r. ) 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZS84 W ROKU 2012 ( NA DZIEŃ 30.09.2012 r. )

 

przygotowane na podstawie sprawozdań i dokumentacji Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Praga Południe

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
801 80101 Szkoła Podstawowanr 168 2 999 409 2 327 121 672 288 78%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700 4 125 575 88%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 058 417 1 592 399 466 018 77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 162 597 162 596 1 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 349 673 278 187 71 486 80%
4120 Składki na Fundusz Pracy 50 319 34 597 15 722 69%
4140 Wpłaty na PFRON 6 084 28 6 056 0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 912 19 728 2 184 90%
4220 Zakup środków żywności 47 47 0 100%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 0%
4260 Zakup energii 155 200 76 739 78 461 49%
4270 Zakup usług remontowych 15 200 15 200 0 100%
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 1 870 1 630 53%
4300 Zakup usług pozostałych 50 240 23 945 26 295 48%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000 2 375 625 79%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej. 0   0 0%
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej 6 000 3 065 2 935 51%
4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0%
4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0%
4430 Różne opłaty i składki 300 0 300 0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112 220 112 220 0 100%
4480 Podatek od nieruchomości 0 0 0 0%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 0 0%
Ogółem 2 999 409 2 327 121 672 288 78%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
801 80110 Gimnazjum nr 25 1 973 568 1 546 320 427 248 78%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 162 7 162 0 100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 360 922 1 067 867 293 055 78%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 108 877 108 876 1 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 824 187 797 41 027 82%
4120 Składki na Fundusz Pracy 32 288 23 001 9 287 71%
4140 Wpłaty na PFRON 7 230 28 7 202 0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 0 0 0%
4260 Zakup energii 100 000 62 577 37 423 63%
4270 Zakup usług remontowych 10 000 3 810 6 190 38%
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000 2 000 0 100%
4300 Zakup usług pozostałych 42 880 14 118 28 762 33%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600 1 300 1 300 50%
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii komórkowej. 0 0 0 0%
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej 4 000 1 000 3 000 25%
4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0%
4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0%
4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 785 66 785 0 100%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
801 80103 Oddział przedszkolny  110 633 79 769 30 864 72%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000 51 228 17 772 74%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 981 4 980 1 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 085 8 682 2 403 78%
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 792 275 1 517 15%
4260 Zakup energii 20 000 10 829 9 171 54%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 475 3 475 0 100%
Ogółem 110 633 79 769 30 864 72%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
801 80148 Stołówka 263 324 216 673 46 651 82%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100 2 100 0 100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135 955 102 647 33 308 76%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 261 11 260 1 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 786 17 750 7 036 72%
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 247 2 657 590 82%
4260 Zakup energii 68 000 63 187 4 813 93%
4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 0 100%
4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0%
4300 Zakup usług pozostałych 5 500 4 596 904 84%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 475 7 475 0 100%
Ogółem 263 324 216 673 46 651 82%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
854 85401 Świetlica 586 920 470 679 116 241 80%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 100%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 428 259 331 389 96 870 77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31 368 31 368 0 100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 397 57 207 15 190 79%
4120 Składki na Fundusz Pracy 10 744 6 563 4 181 61%
4260 Zakup energii 6 000 6 000 0 100%
4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 0 100%
4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 0 100%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 852 33 852 0 100%
Ogółem 586 920 470 679 116 241 80%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
801 80146 Szkolenia nauczycieli z działu 801 11 525 5 347 6 178 46%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 11 525 5 347 6 178 46%
Ogółem 11 525 5 347 6 178 46%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
801 80146 Środki na organizacje  konkursów dzielnicowych 800 800 0 100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 0 100%
Ogółem 800 800 0 100%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
854 85446 Szkolenia nauczycieli z działu 854 2 010 0 2 010 0%
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 2 010 0 2 010 0%
Ogółem 2 010 0 2 010 0%
               
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan wg stanu na dzień 30.09.2012 Wykonanie budżetu na dzień 30.09.2012 Środki pozostałe  do końca roku budżetowego Wykonanie budżetu w procentach 
854 85415 Pomoc materialna  12 498 9 741 2 757 78%
3240 Stypendia dla uczniów  9 768 9 741 27 100%
3260 Dożywianie  2 730 0 2 730 0%
Ogółem 12 498 9 741 2 757 78%
               
OGÓŁEM ZS84 5 960 687 4 656 449 1 304 238 78%
               

 

 

 

 
Jednostka: Zespół Szkół nr 84 w Warszawie, Kategoria: Struktura Własnościowa i Majątek, Autor dokumentu: Marcin Łajca, Data stworzenia: 2012-12-06 11:29:00, Udestępniający: Anna Tkaczyk, Data udestępnienia: 2012-12-06 11:33:04, Ostatnia modyfikacja: 2012-12-06 11:33:04, Ilość odsłon: 1771