Organizacja i sprawowane funkcje 

Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą dzieci od klasy I do klasy VI włącznie. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku od 7 lat do 13 ale nie wcześniej niż od 6 roku życia, najpóźniej do 18 roku życia. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Szkoła prowadzi nauczanie indywidualne, w szkole lub w domu na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz lekarza. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestry, przedzielone feriami zimowymi.

Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach rozwojowych dziecka: Etap I: klasy I - III nauczanie zintegrowane, Etap II: klasy IV - VI nauczanie przedmiotowe i ścieżki edukacyjne.

Szkoła tworzy oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego  .

Władze jednostki- dyrektor  mgr Alina Liersz-Gajewska, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.

 
Jednostka: Szkoła Podstawowa im. St. Przybyszewskiego w Łojewie , Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Alina Liersz-Gajewska, Data stworzenia: 2010-07-19 10:42:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-07-19 10:43:41, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-12 09:45:17, Ilość odsłon: 1530