Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji 

      1. Ewidencja osobowa pracowników.

Ewidencja osobowa pracowników administracji i obsługi

Ewidencja osobowa pracowników  - nauczycieli

Ewidencja czasu pracy pracowników administracji i obsługi

       2. Rejestr uczniów

Księga uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

       3.Rejestr przyznanych nagród.

       4.Rejestr przyznanych odznaczeń i wyróżnień.

       5.Rejestr chorób zawodowych.

       6.Rejestr wniosków o staż zawodowy.

       7.Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

       8.Rejestr legitymacji pracowniczych i uczniowskich.

       9.Rejestr świadectw.

       10.Rejestr arkuszy ocen.

Wykaz rejestrów i ewidencji w księgowości

       1.Księga główna

       2.Ewidencja środków trwałych

       3.Księga – inwentarz ruchomy

       4.Ewidencja wartości materialnych i prawnych

       5.Ewidencja zbiorów bibliotecznych

4.Nabór kandydatów na wolne stanowiska.

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym  na kierownicze stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, przebiega zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 j.t. z późn. zm) i z zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Suwałkach.

 
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Suwałkach, Kategoria: Dokumenty Urzędowe, Autor dokumentu: Marzena Helena Margol, Data stworzenia: 2010-10-08 19:06:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2010-10-08 19:08:23, Ostatnia modyfikacja: 2010-10-08 19:08:23, Ilość odsłon: 2247