Formularz Ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY

   

Dane dotyczące oferenta

 

Imię i nazwisko :

Adres:

Nr telefonu:

 

Termin obowiązywania oferty: 17.07.2009 r.

 

Dane dotyczące Zamawiającego :

 

HANTER Patrycja Jarczyńska

 

adres Zamawiającego:

 

ul. Algierska 18 B

03-977 Warszawa

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Zobowiązania oferenta :

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie za całkowitą kwotę:

 

cena brutto:

 

(słownie:              zł )

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego dla osoby ubiegającej się o pracę na podstawie umowy o dzieło  (zawartymi w zapytaniu ofertowym) i posiadam niezbędną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.

 

 

 

                      Data                                                                                  Podpis

 
Jednostka: HANTER Patrycja Jarczyńska w Warszawie, Kategoria: Formularz Ofertowy, Autor dokumentu: Patrycja Jarczyńska, Data stworzenia: 2009-11-13 19:01:23, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2009-11-13 19:05:33, Ostatnia modyfikacja: 2009-11-13 19:20:45, Ilość odsłon: 2650