Przedmiot działalności i kompetencje 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Stargardzie Szczecińskim jest szkołą publiczną, która:

 

- zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

- przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

- realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

- realizuje ramowy plan nauczania,

- realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

Misja Szkoły:

 

 • Dobrze przygotowujemy uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.
 • Będziemy nieustannie wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie oraz wszechstronnie rozwijać, zgodnie z potrzebami i możliwościami; każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny, każdemu będziemy pomagać by osiągnął sukces.
 • Relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym będą partnerskie i demokratyczne.
 • Zapewniamy uczniom dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
 • Zapewniamy uczniom różnorodną, bogatą i atrakcyjną ofertę edukacyjną spełniającą oczekiwania zarówno jego, jak i jego rodziców.
  1. nowoczesne metody nauki,
  2. internet,
  3. praca z komputerem,
  4. telewizja kablowa i radiowęzeł,
  5. redagowanie gazetki
 • Dobrze przygotowujemy uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie oraz w zjednoczonej Europie.
 • Wspólnie z rodzicami wychowujemy młodego człowieka, który:
  1. sprosta wyzwaniom młodzieńczego życia,
  2. będzie odróżniał dobro od zła,
  3. będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresje, a uzależnienia i nałogi będą mu obce,
  4. będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych,
  5. potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny,
  6. będzie żył w zgodzie z przyrodą
 • Nauczymy wychowanka pracy w grupie, współdziałania i kooperacji z innymi.
 • Obejmiemy opieką wszystkich uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej.
 • Najlepszych uczniów zawsze będziemy nagradzać.
 • Sprawimy, że zawsze będzie miło wspominał pobyt w naszej szkole.
 •  
  Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Romuald Bobrowicz, Data stworzenia: 2011-04-21 10:32:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-04-21 10:45:30, Ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 10:45:30, Ilość odsłon: 1286