Organizacja Przedszkola nr 309 

Organizacja i sprawowane funkcje

 

 

  • Dyrektor działa w imieniu pracodawcy.
  • Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  • Dyrektor kieruje przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
  • Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

    1) organ prowadzący – Urząd m. st. Warszawy  Dzielnica Bielany

    2) organ nadzoru pedagogicznego – Kuratora Oświaty w Warszawie

W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu, dyrektor może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy, w skład którego mogą wchodzić pracownicy przedszkola i rodzice wychowanków.

 
Jednostka: Przedszkole nr 309 w Warszawie, Kategoria: Organizacja i Sprawowane Funkcje, Autor dokumentu: Jadwiga Podgórska, Data stworzenia: 2011-05-18 10:12:00, Udestępniający: Katarzyna Michalak, Data udestępnienia: 2011-05-18 10:13:23, Ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 10:13:23, Ilość odsłon: 1997