Przedmiot działania i kompetencje 

Przedmiot działania i kompetencje

 

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 • reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 • kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
 • wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,
 • wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
 • wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji, jako organ administracji publicznej,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
 • przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
 • wprowadzanie zmian do  regulaminu organizacyjnego przedszkola

 

Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Do zakresu działania i kompetencji kierownika gospodarczego należy gospodarowanie środkami trwałymi, materiałami i środkami nietrwałymi, gospodarowanie gotówką  w przedszkolu, a w szczególności:

 • dokonywanie zakupów żywieniowych, wyposażenia i materiałów biurowy i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni i pozostałego personelu obsługi.
 • Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez gminę według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

 • organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
 • utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

 

 

 
Jednostka: Przedszkole nr 309 w Warszawie, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Jadwiga Podgórska, Data stworzenia: 2011-05-18 10:14:00, Udestępniający: Katarzyna Michalak, Data udestępnienia: 2011-05-18 10:15:22, Ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 10:15:22, Ilość odsłon: 1910