Przedmiot działalności i kompetencje 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Przedmiotem działalności przedszkola jest wychowanie i kształcenie dzieci w wieku 3 – 5 lat powierzonych opiece przedszkola przez rodziców. 

Organizujemy swoją działalność tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój każdego dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Rozwijamy zainteresowania i talenty.

Wychowujemy w oparciu o system wartości – rozwijamy wrażliwość na prawdę, piękno, dobro. Uczymy szacunku i miłości do świata przyrody. Zapewniamy dzieciom możliwość samorealizacji, uczymy kreatywnego myślenia i działania.

Wyrównujemy szanse edukacyjne systematycznie współpracujemy z logopedą i psychologiem. 

Zapewniamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych, takich jak: umuzykalnienie z rytmiką,  język angielski, gimnastyka korekcyjna, taniec nowoczesny, zajęcia teatralne z dramą. 

Zadania wobec dziecka realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.

Tradycją przedszkola jest udział wychowanków w  konkursach plastycznych i ekologicznych.

 
Jednostka: Przedszkole nr 21 w Warszawie, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Małgorzata Lipiec, Data stworzenia: 2011-05-20 15:05:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-05-20 15:11:37, Ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 15:11:37, Ilość odsłon: 1389