Status prawny 

Przedszkole nosi nazwę Przedszkole nr 21  Warszawa – Śródmieście.

Siedziba przedszkola znajduje się  przy ul. Marszałkowskiej 27/35A

Status- jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Śródmieście.

Forma prawna- jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych, zapewniająca bezpłatne wychowanie nauczanie i opiekę w zakresie podstawy programowej.

Nadzór pedagogiczny  sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 32

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy z dnia  7 września 1991r r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

Ustawy z dnia 16 stycznia 1982 r., Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami.

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm)

 
Jednostka: Przedszkole nr 21 w Warszawie, Kategoria: Status Prawny, Autor dokumentu: Małgorzata Lipiec, Data stworzenia: 2011-05-20 14:54:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2011-05-20 14:55:57, Ostatnia modyfikacja: 2011-05-20 14:55:57, Ilość odsłon: 1421