Przedmiot działalności i kompetencje 

 

Jesteśmy przedszkolem, które nastawione jest na kontakty ze środowiskiem i rodzicami, którzy aktywnie angażują się w podejmowane przez nas działania oraz uczestniczą w przeróżnych imprezach okolicznościowych, festynach, konkursach. Kultywujemy tradycje regionu, poprzez bezpośrednie kontakty z przyrodą, historią i sztuką, dzieci uczą się i wzbogacają swoją wiedzę i doświadczenia.

Wszystkie działania podejmowane przez Przedszkole osadzone są w treściach programu wychowania przedszkolnego i programów własnych realizowanych przez nauczycieli. Szczególną troską we wszystkich naszych przedsięwzięciach jest przybliżeniei włączenie dzieci niepełnosprawnych do świata, w którym wszyscy żyjemy oraz umożliwienie optymalnego rozwoju  zgodnie  z indywidualnymi możliwościami.

Efektem pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola jest przygotowanie dzieci do szkoły, ukształtowanie ich dojrzałości szkolnej, polegającej na osiągnięciu stanu, rozwoju fizycznego, społecznego, umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym. Chronieniu przed zagrożeniem fizycznym i psychicznym, czuwaniu nad prawidłowym ich rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem.
 
Jednostka: Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej, Kategoria: Przedmiot Działalności i Kompetencje, Autor dokumentu: Barbara Szwajczewska, Data stworzenia: 2012-12-05 11:23:00, Udestępniający: Tomasz Jarczynski, Data udestępnienia: 2012-12-05 11:24:32, Ostatnia modyfikacja: 2012-12-05 11:24:32, Ilość odsłon: 1819