Nazwa
Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Polsko-Ukraińskiego Batalionu w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugosławii Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii  
Ulica
 
Kod
 
Miejscowość
 
Telefon
 
Fax
 
Strona www
 
Opis
 
Redakcja
 
Ostatnia zmiana
2009-11-04 11:57:03