Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie  
Ulica
ul. Lucyny Herc 4  
Kod
20-328  
Miejscowość
Lublin  
Telefon
81 744-19-13  
Fax
81 745-81-60  
Strona www
www.sosw.lublin.pl  
Opis
W skład Ośrodka wchodzą:
 
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu.
2. Oddział przedszkolny dla dzieci z dysfunkcją słuchu od lat 3 (przy szkole podstawowej).
3. Szkoła Podstawowa Nr 55
4. Gimnazjum Nr 23
5. XVI Liceum Profilowane - profil usługowo-gospodarczy 
6. Technikum Specjalne Nr 1 - technik turystyki wiejskiej
7. Internat
 
Redakcja
Tomasz Jarczynski   Piotr Bujak     
Ostatnia zmiana
2012-09-20 10:17:34