Nazwa
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim  
Ulica
ul.Dąbrówki 10  
Kod
05-300  
Miejscowość
Mińsk Mazowiecki  
Telefon
0-25 758-25-44  
Fax
0-25 758-25-44  
Strona www
www.sp2.edu.pl  
Opis

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, jedna z najstarszych szkół w mieście, to placówka o niezwykle bogatej tradycji. Została założona w 1922 r.W 1925 r. przeniesiono ją do baraku po dawnych koszarach rosyjskich przy ulicy Błonie. W roku szkolnym 1928/1929, podczas uroczystości nadania Szkole imienia, otrzymała nazwę: 7-klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Dąbrówki.

W związku z niewystarczającą liczbą sal lekcyjnych w 1954 r. rozpoczęto  budowę nowego budynku szkolnego, który został oddany do użytku w 1958 r. W następnych latach ogrodzono teren szkolny i urządzono boisko sportowe.Na poprawę warunków lokalowych Szkoły niewątpliwy wpływ miała budowa nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu sportowego, który został oddany do użytku w styczniu 2001 r.
Ważną uroczystością w historii „Dąbrówki” było pożegnanie we wrześniu 2006 r. odchodzącej na emeryturę, wieloletniej i niezwykle zasłużonej dyrektor Szkoły Bogusławy Bednarskiej, związanej z placówką od ponad 50 lat. Jej obowiązki przejął Sławomir Domański.

 
Redakcja
Marzena Popławska     
Ostatnia zmiana
2009-12-02 13:59:33