Nazwa
LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie  
Ulica
ul. Miła 7  
Kod
00-180  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
22 831-14-54  
Fax
22 831-14-54  
Strona www
www.fredro.pl  
Opis

Liceum jako szkoła ponadpodstawowa zostało powołane z dniem 1 września 1992 r. przez Kuratora Oświaty w Warszawie decyzją Nr BK-021/89/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. Od 2002 r. jest szkołą ponadgimnazjalną. W 2004 roku nastąpiła zmiana siedziby szkoły z ulicy Świętojerskiej 9 na ulicę Miłą 7.

W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie dokształca się oraz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kształcenie w Liceum odbywa się zgodnie z przepisami prawa oświatowego sprecyzowanymi m.in. w ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących.

W szkole funkcjonuje 15 klas (4+4+7). W okresie od maja do sierpnia 2021 r. szkoła przeprowadziła nabór do czterech klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Oferta edukacyjna LXXXI LO im. Aleksandra Fredry w Warszawie na rok szkolny 2021/2022 przedstawia się następująco:

 

Klasy

Specyfika klas

Języki obce

 

I A

dziennikarska

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

język polski, historia, historia sztuki

Przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

język rosyjski

 

 

 

I B

językowo-turystyczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język hiszpański, geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmiot uzupełniający:

język hiszpański w turystyce

 

I język:

jezyk angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki,

język rosyjski

 

 

 

I C

 matematyczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, język angielski, fizyka

Przedmiot uzupełniający: matematyka stosowana

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

język rosyjski

 

 

 

I D

przyrodnicza

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia, matematyka

Przedmiot uzupełniający: język łaciński dla przyrodników

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

język rosyjski

 

 

 

 
Redakcja
Joanna Kaleta-Szabłowska   Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2021-08-24 15:54:08