Nazwa
LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry w Warszawie  
Ulica
ul. Miła 7  
Kod
00-180  
Miejscowość
Warszawa  
Telefon
22 831-14-54  
Fax
22 831-14-54  
Strona www
www.fredro.pl  
Opis

Liceum jako szkoła ponadpodstawowa zostało powołane z dniem 1 września 1992 r. przez Kuratora Oświaty w Warszawie decyzją Nr BK-021/89/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. Od 2002 r. jest szkołą ponadgimnazjalną. W 2004 roku nastąpiła zmiana siedziby szkoły z ulicy Świętojerskiej 9 na ulicę Miłą 7.

W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która systematycznie dokształca się oraz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kształcenie w Liceum odbywa się zgodnie z przepisami prawa oświatowego sprecyzowanymi m.in. w ramowych planach nauczania oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących.

W szkole funkcjonuje 15 klas (7+4+4). W okresie od maja do sierpnia 2019 r. szkoła przeprowadziła nabór do siedmiu klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020. Oferta edukacyjna LXXXI LO im. Aleksandra Fredry w Warszawie na rok szkolny 2019/2020 przedstawia się następująco:

Klasy

Specyfika klas

Języki obce

 

I AP

dziennikarska

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

język polski, historia;do wyboru: wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki

Przedmiot uzupełniający: dziennikarstwo

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

język rosyjski

 

 

 

I BP

językowo-turystyczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia; do wyboru: wiedza o społeczeństwie, matematyka, język niemiecki

 

 

I język:

jezyk angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki,

język hiszpański

język rosyjski

 

 

 

I CP

 matematyczna

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, język angielski; do wyboru:fizyka, geografia, jezyk niemiecki

 

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

język rosyjski

 

 

 

I DP

przyrodnicza

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia; do wyboru: fizyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

 

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

język rosyjski

 

 

I E GIM

językowo-turystyczna

Przemioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia; do wyboru: wiedza o społeczeństwie, matematyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, kultura Europy

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

 

I F GIM 

matematyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia; do wyboru: fizyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, geomaetria analityczna

 

I język:

język angielski

II język do wyboru: 

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

 

I G GIM 

przyrodnicza

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia; do wyboru: fizyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka dla przyrodników, język łaciński dla przyrodników

 

 

 

I język:

język angielski

II język do wyboru:

język francuski

język niemiecki

język hiszpański

 

 

 

 
Redakcja
Joanna Kaleta-Szabłowska   Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2019-11-30 17:33:49