Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jońcu  
Ulica
Joniec 50  
Kod
09-131  
Miejscowość
Joniec  
Telefon
023 661-60-31  
Fax
023 661-60-31  
Strona www
www.oswjoniec.pl  
Opis

W Ośrodku funkcjonuje:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • Publiczne Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • internat
 
Redakcja
Tomasz Jarczynski     
Ostatnia zmiana
2009-11-30 12:48:07